O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
next
prev

Ένας από τους βασικούς άξονες του προγράμματος του σχολείου μας είναι και τα προγράμματα συνεκπαίδευσης που ξεκίνησαν το 2012-13 και συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία μέχρι και σήμερα. Η εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ευνοούνται από το γεγονός ότι συστεγαζόμαστε με γενικό σχολείο (1ο Δ.Σ. Περάματος) και γενικό Νηπιαγωγείο (9ο Νηπιαγωγείο Περάματος). Από το σχολικό έτος 2012-13 μέχρι και σήμερα (2019-20), εφαρμόζονται κάθε χρόνο, προγράμματα συνεκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Προγραμμάτων), εποχιακών, εθνικών και θρησκευτικών εορτών (π.χ. αναβίωσης εθίμων, παρασκευής γλυκών, δημιουργίας αποκριάτικων, χριστουγεννιάτικων ή πασχαλινών χειροτεχνιών), ευρωπαϊκών ημερών ή εβδομάδων (π.χ. ημέρας σχολικού αθλητισμού, ημέρας ΑμΕΑ, λευκού μπαστουνιού, δικαιωμάτων του παιδιού, εβδομάδα προγραμματισμού... ) και γενικά όποτε μας δίνετε η ευκαιρία, οργανώνουμε δραστηριότητες (αθλητικές, καλλιτεχνικές ή εκπαιδευτικές)που αποσκοπούν στην καλλιέργεια στάσεων αποδοχής της διαφορετικότητας και στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Κατά την εφαρμογή προγραμμάτων συνεκπαίδευσης με το 9ο Νηπιαγωγείο Περάματος, όλοι οι μαθητές του Ειδικού συνεκπαιδεύονται με τους μαθητές του Νηπιαγωγείου, άλλοτε στο χώρο του Ειδικού και άλλοτε στο χώρο του Νηπιαγωγείου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: η παρουσία όλου του προσωπικού, η ενημέρωση και συγκατάθεση των γονέων. Προηγείται συνεργασία της νηπαιγωγείου κας Μανοπούλου με την προϊσταμένη του Ειδικού Δ.Σ. για την οργάνωση των δραστηριοτήτων και το χώρο διεξαγωγής τους. 

Επίσης, από το 2012, μόλις το σχολείο στελεχώνεται με το απαιτούμενο προσωπικό, εφαρμόζεται πρόγραμμα συναύλησης (συνύπαρξης στο διάλειμμα) των μαθητών της Ανώτερης βαθμίδας του Ειδικού σχολείου με τους μαθητές του γενικού σχολείου στη διάρκεια του δεύτερου διαλείμματος, με συνοδεία δύο εφημερευόντων εκπαιδευτικών.

Τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων είναι εμφανή τόσο στο προσωπικό όσο και στους γονείς. Οι μαθητές μας χαίρονται κάθε φορά που τους ανακοινώνουμε κοινό πρόγραμμα με το 9ο Νηπιαγωγείο ή το 1ο Δ.Σ. Περάματος. Διαπιστώνουμε ότι τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν όντως στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση κοινωνικών, γλωσσικών, επικοινωνιακών, διαπροσωπικών και κινητικών δεξιοτήτων, στη βελτίωση του αυτοσυναισθήματος και λειτουργούν ως κίνητρα για μάθηση και βελτίωση συμπεριφοράς.

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα εφαρμόζονται και προγράμματα "μερικής ένταξης" μαθητών του ειδικού σχολείου σε τάξεις του γενικού, σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικέιμενα, λαμβάνοντας υπόψη τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Τις περισσότερες φορές αυτού του τύπου τα προγράμματα αφορούν τα γνωστικά αντικείμενα της Γυμναστικής, των Εικαστικών, της Μουσικής και της Θεατρικής Παιδείας. Είχαμε όμως και περιπτώσεις μαθητών που εκδήλωσαν την επιθυμία να παρακολουθούν και άλλα μαθήματα, όπως Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος και Θρησκευτικά για να είναι περισσότερες ώρες μαζί με τους φίλους τους του γενικού σχολείου. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο/η εκπαιδευτικός του ειδικού σχολείου προετοιμάζει το μαθητή στο συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο και ο μαθητής είναι ήδη ενημερωμένος για αυτό που θα διδαχθεί. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζουμε την ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα, τη γνωστική του ανάπτυξη και την καλλιέργεια ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Όταν ένας μαθητής φτάσει στο γνωστικό επίπεδο να παρακολουθεί πλήρως το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, τότε προχωράμε σε πρόγραμμα πλήρους ένταξης του μαθητή σε εκείνη την τάξη του γενικού δημοτικού σχολείο, στης οποίας τους εκπαιδευτικούς σκοπούς και στόχους μπορεί να ανταποκριθεί. Δεν καθορίζει δηλαδή η ηλικία την τάξη που θα ενταχθεί ο μαθητής αλλά το εκπαιδευτικό υπόβαθρο που έχει κατακτήσει. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν ωριμάζουμε όλοι με τον ίδιο ρυθμό και οφείλουμε να σεβαστούμε το ρυθμό μάθησης των μαθητών.Τα προγράμματα πλήρους ένταξης έχουν ως απώτερο σκοπό τη μετεγγραφή του μαθητή από το ειδικό στο γενικό σχολείο. Αυτή η ευελιξία στη μετεγγραφή μαθητών από το γενικό στο ειδικό και αντιστρόφως, με τη σύμφωνη γνώμη του γονέα και του Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, έχει ωφελήσει πολλούς από τους μαθητές μας. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η αγαστή συνεργασία γονέα και εκπαιδευτικών, η συνεχής αξιολόγηση του προγράμματος και η τροποποίησή του, εφόσον αυτό απαιτείται. Σε όλες τις περιπτώσεις των δικών μας μαθητών, αυτοί που συνέβαλαν όσο κανείς άλλος στην επιτυχία των προγραμμάτων συνεκπαίδευσης ήταν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων του γενικού σχολείου, στα τμήματα των οποίων εντάχθηκαν οι μαθητές (η κα Χρύσα, η κα Βαρβάρα, η κα Δανάη, η κα Αγγελική, ο κ. Κοσμάς κ.ά). Η ένταξη των μαθητών στην τάξη τους αποτέλεσε και δικό τους στόχο και δούλεψαν υποστηρίζοντας με εξατομικευμένο πρόγραμμα τους μαθητές, σε όλους τους τομείς.

Όλα τα προγράμματα συνεκπαίδευσης που υλοποιούνται στο σχολείο μας στηρίζονται και υποστηρίζονται από το  Νομοθετικό πλαίσιο του ΥΠ.Π.Θ. :

ΦΕΚ 431Β΄/14-2-2019 (άρθρο 1), ΦΕΚ 3561Β΄/4-11-2016 (άρθρο 2)και τις υπ'αριθμό αποφάσεις του ΥΠ.Π.Θ. (α) 10537/Δ3/23-01-2019 και (β) 172877/Δ3/17-10-2016.

Ευχαριστώ το Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης 6ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. κ. Γιώργου Μπαλαμώτη για τις πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο της συνεκπαίδευσης.

Προγράμματα ένταξης μαθητών από το Ειδικό στο Γενικο Σχολείο από το 2012 μέχρι σήμερα, εν περιλήψει:

Σχολικό έτος 2019-20

1. Ένταξη μαθητή (Α.Β.) στη Δ΄τάξηΠρόγραμμα Μερικής Ένταξης: Ο Α.Β. είναι μαθητής με πρόβλημα ακουστικής μνήμης και αντίληψης και σοβαρά προβλήματα λόγου. Είναι όμως πολύ ώριμος, συνεργάσιμος και εκφράζει την επιθυμία να παρακολουθεί μαθήματα στο γενικό σχολείο όπως έγινε με άλλους συμμαθητές του. Χρησιμοποιήσαμε ως κίνητρο αυτή την επιθυμία για να πετύχουμε βελτίωση της απόδοσής του στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη. Επιλέξαμε το τμήμα Δ2 του 1ου Δ.Σ. Περάματος λόγω και της προηγούμενης επιτυχούς συνεργασίας που είχαμε με την εκπαιδευτικό της τάξης. Τα μαθήματα που θα παρακολουθεί ο Ανδρέας στο Δ2 είναι:  2 ώρες Ιστορία, 3 ώρες Γυμναστική, 1 ώρα Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 1 ώρα εικαστικά, 1 ώρα θρησκευτικά και 1 ώρα πληροφορική. Το πρόγραμμα ξεκινάει  από 29 Οκτωβρίου πειραματικά. Εφαρμόζεται με αποφαση Συλλόγου Διδασκόντων μέχρι να βεβαιωθούμε ότι μπορεί να εφαρμοστεί. Στα μέσα Νοεμβρίου το αξιολογούμε, κάνουμε πιθανές αλλαγές και το στέλνουμε στο Συντονιστή Εκπαίδευσης.

2. Συνεκπαίδευση στο μάθημα της Γυμναστική: Από τις 7/10 2019,  με απόφαση Συλλόγου Διδασκόντων και τη συνεργασία των γυμναστών των δύο σχολείων,  εφαρμόζεται πρόγραμμα συνεκπαίδευσης δύο μαθητών της Ανώτερης Βαθμίδας και δύο μαθητών της Κατώτερης με μαθητές των τμημάτων Β2 και Γ2 του 1ου Δ.Σ. Περάματος. Μετά από την επιτυχή πειραματική εφαρμογή του, αποφασίσαμε αυτό να γίνεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη την 3η διδακτική ώρα.

Σχολικό έτος 2018-19

1. Επανένταξη μαθητή (Α.Γ.) στη Α΄τάξη και μετεγγραφή στη Β΄τάξη-Πρόγραμμα Πλήρους Ένταξης: Μαθητής με διάγνωση ανωριμότητας και προβλήματα συμπεριφοράς φοίτησε για ένα χρόνο στο γενικό σχολείο και έκανε μετεγγραφή  στο Ειδικό Περάματος το Σεπτέμβριο του 2018. Στόχοι: κάλυψη συναισθηματικών αναγκών, τροποποίηση συμπεριφοράς, δημιουργία κινήτρων για μάθηση, κατάκτηση βασικών στόχων Γλώσσας και Μαθηματικών Α΄τάξης.  Δράσεις: εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός τριμήνου, συνεργασία με την οικογένεια και ενίσχυση του μαθητή στο οικογενειακό περιβάλλον, ενημέρωση σχολικού συμβούλου, συνεργασία με συναδέλφους του 1ου Δ.Σ. Περάματος, αποδοχή και υποστήριξη του μαθητή από το γενικό σχολείο και παράλληλη ψυχολογική στήριξη από το Ειδικό Σχολείο. Συνεχή αξιολόγηση του προγράμματος και επικοινωνία των εκπαιδευτικών του ειδικού και του γενικού σχολείου που είχαν αναλάβει το μαθητή.  Βοήθεια του μαθητή από το Ειδικό Σχολείο στο μάθημα των μαθηματικών.

2. Ένταξη μαθητή με asperger στην Δ΄τάξη (Γ.Χ.)Πρόγραμμα Μερικής Ένταξης και μετεγγραφή στην Ε΄τάξη με παράλληλη στήριξη (συνέχιση προγράμματος από το προηγούμενο σχολικό έτος): Ο μαθητής Γ.Χ. παρακολουθεί τα μαθήματα της Γυμναστικής και των Εικαστικών. Στην τάξη του Ειδικού Σχολείου κάνει την ύλη της Δ΄Δημοτικού με εξατομικευμένο πρόγραμμα. Θέλει πάντα κάποιον δίπλα του. Αρνείται να κάνει οτιδήποτε μόνος του. Το Μάρτιο εκφράζει την επιθυμία μετεγγραφής του στο γενικό σχολείο. Γίνονται τα απαραίτητα έγγραφα και εγκρίνεται παράλληλη στήριξη. Ο μαθητής κάνει μετεγγραφή στην Ε΄τάξη του 1ου Δ.Σ. Περάματος. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019-20, υπάρχει συνεργασία ειδικού και γενικού σχολείου και ενημέρωση της δασκάλας σχετικά με το ιστορικό του παιδιού. Τέλη Οκτωβρίου, η δασκάλα μας αναφέρει ότι ο Γ.Χ. έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες της και ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της τάξης του.

Σχολικό έτος 2017-18

1. Ένταξη μαθητή (Χ.Γ.) στη Β΄τάξη και μετεγγραφή στη Γ΄τάξη-Πρόγραμμα Πλήρους Ένταξης: Μαθητής με μη τακτική φοίτηση, προβλήματα συμπεριφοράς και δυσαριθμησία. Στόχοι: κάλυψη βασικών βιοτικών και συναισθηματικών αναγκών (πυραμίδα Maslow), δημιουργία κινήτρων για τακτική φοίτηση, κατάκτηση βασικών στόχων Γλώσσας και Μαθηματικών Α΄και Β΄τάξης.  Δράσεις-Μεθοδολογία: εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός τριμήνου, αξιοποίηση ενδιαφερόντων του μαθητή, συνεργασία με την οικογένεια, ενημέρωση σχολικού συμβούλου, συνεργασία με συναδέλφους του 1ου Δ.Σ. Περάματος, αποδοχή και υποστήριξη του μαθητή από το γενικό σχολείο και παράλληλη στήριξη από το Ειδικό στο μάθημα των Μαθηματικών.

2. Ένταξη μαθητή (Α.Γ.) στη Α΄τάξη και μετεγγραφή στη Β΄τάξη-Πρόγραμμα Πλήρους Ένταξης: Μαθητής με ελαφρά νοητική στέρηση, αδελφός του παραπάνω μαθητή. Στόχοι: κάλυψη βασικών βιοτικών και συναισθηματικών αναγκών (πυραμίδα Maslow), δημιουργία κινήτρων για μάθηση, κατάκτηση βασικών στόχων Γλώσσας και Μαθηματικών Α΄τάξης.  Δράσεις-Μεθοδολογία: εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας ενός τριμήνου, αξιοποίηση ενδιαφερόντων του μαθητή, συνεργασία με την οικογένεια, ενημέρωση σχολικού συμβούλου, συνεργασία με συναδέλφους του 1ου Δ.Σ. Περάματος, αποδοχή και υποστήριξη του μαθητή από το γενικό σχολείο και παράλληλη ψυχολογική στήριξη από το Ειδικό Σχολείο. Συνεχής αξιολόγηση του προγράμματος και επικοινωνία των εκπαιδευτικών του ειδικού και του γενικού σχολείου που είχαν αναλάβει το μαθητή.

3. Ένταξη μαθητή με asperger στην Δ΄τάξη (Γ.Χ.)Πρόγραμμα Μερικής Ένταξης:: Μαθητής με ΔΑΔ και προβλήματα συμπεριφοράς, έκανε μετεγγραφή στο σχολείο μας από Ειδικό Σχολείο των Αθηνών, αρχές Νοεμβρίου. Στόχοι: δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, τροποποίηση συμπεριφοράς, παιδαγωγική και εκπαιδευτική επαναξιολόγηση του μαθητή από ομάδα εκπαιδευτικών του ειδικού σχολείου, ορισμός εκπαιδευτικών στόχων, εξατομικευμένο μαθησιακό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας βιβλία της Γ΄τάξης.  Διαπίστωση δυσαριθμησίας. Συνεργασία με το 1ο Δ.Σ.  και συνεκπαίδευση του μαθητή με το τμήμα Δ1  στο μάθημα της Γλώσσας (8 ώρες την εβδομάδα). Ο μαθητής παλινδρομεί σε προηγούμενο στάδιο στη συμπεριφορά και αποφασίζουμε τροποποίηση προγράμματος και συνεκπαίδευση του μαθητή με το τμήμα Δ1  στο μάθημα της Ιστορίας (4 ώρες την εβδομάδα). Προτείνουμε μετεγγραφή του μαθητή στην Δ΄τάξη για το επόμενο σχολικό έτος (επανάληψη δηλ. τάξης). Συμφωνούν οι γονείς αλλά όχι ο μαθητής, ο οποίος επιμένει να παραμείνει στο ειδικό σχολείο.  Αποφασίζουμε να παραμείνει στο Ειδικο παρακολουθώντας εξατομικευμένο πρόγραμμα ύλης Δ΄τάξης. Η εξέλιξη του μαθητή έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω. Είναι η 2η περίπτωση κατάτο 2018-19.

Σχολικό έτος 2014-16

Εγγράφεται στη Β΄τάξη του σχολείου μας, ο μαθητής Δ.Κ. με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς και μαθησιακές δυσκολίες. Μετά από εφαρμογή προγράμματος τροποποίησης συμπεριφοράς, από τον Απρίλιο του 2015, ο μαθητής παρακολουθεί τα  μαθήματα Γυμναστική, Θεατρική Αγωγή, Μουσική και Εικαστικά στη Β΄τάξη του 1ου Δ.Σ. Περάματος. Το πρόγραμμα ένταξης συνεχίζεται καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-16. Στο τέλος του σχολικού έτους κάνει μετεγγραφή στο σχολείο που είναι κοντά στο σπίτι του (8ο Δ.Σ. Περάματος).

Σχολικό έτος 2012-13, 2013-14, 2014-15

Με απόφαση Συλλόγου διδασκόντων, συγκατάθεση του σχολικού συμβούλου Ε.Α.Ε. τη2 9ης Περιφέρειας κ. Μπαλαμώτη και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς του 1ου Δ.Σ. Περάματος, ο μαθητής της Μέσης βαθμίδας του σχολείου μας Β.Τζ., στο πλαίσιο προγράμματος κοινωνικών-επικοινωνιακών δεξιοτήτων, κατά το σχολικό έτος 2012-13, παρακολούθησε κάποιες ώρες την εβδομάδα, μαθήματα στο τμήμα Β1 του 1ου Δ.Σ. Περάματος (Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Γυμναστική). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε πολύ θετικές επιδράσεις στη συμπεριφορά και στην τόνωση του αυτοσυναισθήματος του μαθητή. Ακολουθώντας την απαραίτητη διαδικασία (πράξη συλλόγου, συγκατάθεση προσωπικού και διευθυντή γενικού σχολείου, συγκατάθεση προϊσταμένων, ενημέρωση γονέων μαθητών του τμήματος Γ1, ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη των γονέων του μαθητή…) το πρόγραμμα συνεχίστηκε και την επόμενη χρονιά. Ο μαθητής παρακολούθησε κάποιες διδακτικές ώρες την εβδομάδα στο τμήμα Γ1. Τα μαθήματα που παρακολούθησε ο μαθητής ήταν: Ιστορία, Γυμναστική και Μουσική. Μετά από ένα μήνα εφαρμογής του προγράμματος, ο μαθητής δε συνοδευόταν από εκπαιδευτικό, καθότι ένας από τους στόχους μας ήταν η λήψη πρωτοβουλιών από το μαθητή και η άνεσή του να μετακινείται μόνος του στο χώρο. Ο μαθητής, προετοιμαζόταν μαθησιακά στην ενότητα της Ιστορίας που επρόκειτο να διδαχθεί (στο επόμενο δηλαδή μάθημα) από τη δασκάλα της τάξης του ειδικού σχολείου, η οποία είχε συνεχή επικοινωνία με τη δασκάλα του τμήματος Γ1, που παρακολουθούσε ο μαθητής.

Κατά τον ίδιο τρόπο το πρόγραμμα συνεχίστηκε και τη επόμενη χρονιά 2014-15, με μεγάλη επιτυχία.

Αρχειοθέτηση