O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
O καιρός σήμερα
next
prev

 ISOTIMH EKPAIDEYSH

ΑΤΤΙΚΗ

«Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων ? Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική 2014-2020»

ΠΡΑΞΗ: «Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με

αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

του Άξονα Προτεραιότητας 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Αττική 2014-2020»

 

logo eye eyd erga phasing color

Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.

Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας - λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.

Η προτεινόμενη Πράξη αφορά στην υλοποίηση εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η οποία συμπεριλαμβάνει και την υποστήριξη των με αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης μαθητών αμεα λόγω κινητικών αναπηριών κ.λ.π. και των πασχόντων από χρόνια νοσήματα μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2015-2016.

Στο πλαίσιο αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) για την εξυπηρέτηση των μαθητών που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν καθώς και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) (σχολικοί νοσηλευτές) για όσους μαθητές χρήζουν σχετικής υποστήριξης.

Στόχος της προτεινόμενης πράξης είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρηςεγκατάλειψης του σχολείου.

 

Για να προβάλετε τις αφίσες σε μεγάλο μέγεθος, πατήστε πάνω στις εικόνες:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ενημέρωση Διευθυντών και Προϊσταμένων

 Παρουσιολόγια

 Νομοθεσία

 

Ενημερώνουμε τους προσληφθέντες με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ ότι το πρόγραμμα λήγει στις 21/6 και τελευταία μέρα εργασίας είναι η Παρασκευή 20/6. Η συμπλήρωση των παρουσιολογίων είναι απαραίτητη και για την ταχύτερη διεκπεραίωση των πληρωμών πρέπει να αποσταλούν στη Διεύθυνση ΠΕ Πειραιά το αργότερο μέχρι την 20/06/2014.

 

Μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας, οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να έρθουν στη Δ/νση ΠΕ Β' Αθήνας, καθώς η διάρκεια της απασχόλησης τους έχει καταχωριστεί στο αυτοματοποιημένο σύστημα "ΕΡΓΑΝΗ". Από τη Δευτέρα 23/6 θα πρέπει να μεταβούν στον ΟΑΕΔ της περιοχής τους με την ταυτότητα και το εκκαθαριστικό της εφορίας για να επανεγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

 

 Το εκκαθαριστικό για την εφορία (οικονομικό έτος 2014) οι εργαζόμενοι θα το παραλάβουν τους πρώτους μήνες του 2015 από τον ΟΑΕΔ και όχι από την υπηρεσία μας.

 

Οδηγίες για τα Πιστοποιητικά Υγείας που οφείλουν να προσκομίσουν οι Προσληφθέντες μέσω του

Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ

Οι προσληφθέντες μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ, ότι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης χρειάζεται να προσκομίσουν γνωματεύσεις: α) παθολόγου ή γενικού γιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί (Ν.4210/2013, άρθρο 7, παράγραφος 2).

Ειδικά για την εργαζομένους με την ειδικότητα των τραπεζοκόμων απαιτείται ειδικό πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. (Επισυνάπτεται πρότυπο του πιστοποιητικού υγείας).

Τα πιστοποιητικά υγείας θα παραμείνουν στη σχολική μονάδα για να επιδεικνύονται σε τυχόν υγειονομικούς ελέγχους.

Επισυναπτόμενα:

Εγκύκλιος για πιστοποιητικό υγείας

Νόμος 4210-2013

 

Υποχρεωτικό Ωράριο και Καθήκοντα Ωφελουμένων Ανέργων στο Πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ

«Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα»

Υπ'αριθμ. 473/16-01-2014 εγκύκλιος  της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με το υποχρεωτικό ωράριο και τα καθήκοντα των ωφελουμένουν-προσληφθέντων στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». 

 

Υποχρεωτικό Ωράριο και Καθήκοντα Ωφελουμένων Ανέργων στο Πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ

« Προώθηση της Απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής

υπ'αριθμ. 471/16-01-2014 εγκύκλιο της Δ/νσης Σπουδών Π.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σχετικά με το υποχρεωτικό ωράριο και τα καθήκοντα των ωφελουμένουν-προσληφθέντων για τις σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής στο πλαίσιο των Πράξεων του ΥΠΑΙΘ «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».